Protan SE-B

Vår miljöduk finns i både Basta och Byggvarubedömningen.

Protan SE-B

MILJÖVÄNLIGA MATERIAL

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. Hos Protan strävar vi mot att minimalisere det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Detta är dokumenterat i vår BASTA-godkännande. BASTA SE-B F91 ljusgrå 1 m, BASTA SE-B F91 ljusgrå 2 m, BASTA SE-B F94 mörkgrå 1 m, BASTA SE-B F94 mörkgrå 2 m.

Protan Exposed Roof ny SE-B är registrerad i Basta och klassad som "Accepteras" i Byggvarubedömningen". Protan ny SE-B är en variant på Protan SE och finns i ljusgrå/mörkgrå, 1 och 2 m rullbredd.

             

http://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/dokumentcertifikat-och-ritningar/miljocertifieringar/

På nedan länk hittar ni produktdatablad om respektive produkt.

pds01-1.2v1.0_protan_ny_se-b1,2.pdf

LCA - livscykelanalys

Vi kan också stoltsera med en färsk Livscykelanalys enligt EPDEn EPD® (Environmental Product Declaration, Livscykelmiljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda över hela deras livscykel. Med en EPD är man med som poänggivare i den världsledande miljöcertifieringssystemen. Det blir allt vanligare att en EPD efterfrågas i byggprojekt och miljöcertifierinssystemet LEED kommer inom kort att ha det som krav för att en byggnad ska få tillgodräkna sig poäng.

Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. De vanligaste och mest använda systemen i Sverige är Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM SE, LEED och CEEQUAL.