Protan Cool Roof

Protan Cool Roof är ett taksystem som ingår i produktserien Protan Exposed Roof SE. Tätskiktet är vitt och lämpar sig utmärkt som exponerad taktäckning när dokumenterat högt reflektionsvärde (SRI-Solar Reflectance Index) önskas.  

Det har också en hög termisk värmeåtergivning som är ett mått på hur effektivt värme avges som termisk strålning till omgivningen.

En vit takyta med höga solreflektionsegenskaper ger en väsentligt lägre temperatur i en kompakt takkonstruktion jämfört med mörkare färger och bidrar därmed till att överföra mindre värme till själva byggnaden. Detta är en viktig egenskap i varmare klimat då det bidrar till att reducera både byggnadens kylbehov och byggnadens bidrag till att värma upp omgivningen, speciellt i tättbebyggda områden (Urban Heat Island Effect).

Cool Roof-konceptet med vit färg är givetvis mera effektivt i solrika områden än i ett kyligare klimat. I ett kallare klimat kan det vara effektivt att lägga en vit takduk t.ex. framför intaget till en kylanläggning. 

Cool Roof-systemet ger både direkta och mer långsiktiga besparingar när det gäller byggnadens uppvärmningskostnader. Produkten kan monteras mekaniskt eller som ett vakuumtak. Protan Cool Roof är testat enligt ASTM C 1549-04 och ASTM C 1371-04a i enlighet med Cool Roof Rating Councils (CRRC) godkända metoder.

 

På nedan länkar hittar ni produktdatablad om Cool Roof.

pds16b-1.2v1.0_protan_se1,2coolroof.pdf

pds16a-1.6v1.0_protan_se1,6coolroof.pdf

 

Tjocklekar:
1,2 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm

Standard rullbredder:
1,0 m
2,0 m

Standard rullängd:
20 m - 1,2 mm och 1,6 mm tjocklek
15 m - 1,8 mm och 2,0 mm tjocklek

Standard färg:
Vit F01

Brandtekniska krav för exponerade tätskikt i en byggnad

I de nordiska länderna skall taktätningen vara obrännbar eller uppfylla brandklass BROOF(t2) på det underlag den installeras på.

BROOF(t2)-klassificering för Protan Cool Roof:

Protan Cool Roof uppfyller brandklass BROOF(t2) baserat på brandprov enligt NS-EN1187(del2) och klassificering enligt NS-EN 13501-5 på följande underlag:

Typ av underlag

Protan SE, T, SE-L, och SE Titanium+

EPS
EPS och 120g/kvm glasfiberfilt

Nej
Ja

Mineralull

Ja

PIR/PUR

Ja

Råspont av trä

Ja

Betong / silikatplattor

Ja

Gammalt tätskikt på EPS
Gammalt tätskikt och ≥120g/kvm glasfiberfilt på EPS

Nej
Ja

Gammalt tätskikt på mineralull

Ja

Gammalt tätskikt på PIR/PUR

Ja

Gammalt tätskikt på råspont

Ja

Gammalt tätskikt på betong / silikatplattor

Ja


Allmänt  om regler för Brandklassificering av tätskikt för tak i Europa:

Test av flygbrand för tätskikt för tak och klassificering i Europa sker efter testmetod prEN*)1187. Metoden är delad i fyra delar:

  • prEN1187 del 1, allmänt kallad den tyska brandtesten
  • prEN1187 del 2, allmänt kallad den nordiska brandtesten
  • prEN1187 del 3, allmänt kallad den franska brandtesten
  • prEN1187 del 4, allmänt kallad den britiska brandtesten

*) prEN, där pr står för Preliminary, E för European och N för Norm. Alternativt används också ENV, där V står för «Vornorm».

Det är upp till varje lands myndigheter att bestämma vilken av de fyra testmetoderna som skall accepteras. Vid tillfredsställande test, kan tätskiktet klassificeras enligt EN13501-5 för det respektive underlag det är testat på och får klassificeringen:

  • BROOF(t1) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del1,
  • BROOF(t2) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del2,
  • BROOF(t3) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del3,

     eller

  • BROOF(t4) enligt EN13501-5 och ENV 1187 del4.

Ta kontakt med Protan för en översikt över alla aktuella brandklassificeringar eller se SINTEF TG nr. 2010 eller SITAC 3880/81

Vi har lösninger för BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) och BROOF(t4) klassificering på de flesta underlag.

Cool Roof

Protan Cool Roof är ett taksystem med dokumenterat hög solreflektionsfaktor (SRI - Solar Reflectance Index) - och ett reducerat kylningsbehov.

Design Roof

Våra flexibla lösningar bidrar till att lyfta arkitekturen och byggnadens utseende och identitet. Taket skapar uppmärksamhet om byggnadens innehåll, egenskaper och interaktion med omgivande miljö.

Solar Roof

Protan Solar Roof är ett koncept där solpanelslösningar skall monteras på ett tak som är täckt med Protan takduk. 

Protan prefabricerade detaljer

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade detaljer, däribland detaljer för hörn, rör och sargar m.m.