Protan Cool Roof och Protan Solar Roof

Protan Cool Roof är ett taksystem som ingår i produktserien Protan Exposed Roof SE. Tätskiktet är vitt och lämpar sig utmärkt som exponerad taktäckning när dokumenterat högt reflektionsvärde (SRI-Solar Reflectance Index) önskas. Protan Solar Roof är ett koncept där solpanelslösningar skall monteras på ett tak som är täckt med Protan takduk.

Protan Cool Roof har också en hög termisk värmeåtergivning som är ett mått på hur effektivt värme avges som termisk strålning till omgivningen.

En vit takyta med höga solreflektionsegenskaper ger en väsentligt lägre temperatur i en kompakt takkonstruktion jämfört med mörkare färger och bidrar därmed till att överföra mindre värme till själva byggnaden. Detta är en viktig egenskap i varmare klimat då det bidrar till att reducera både byggnadens kylbehov och byggnadens bidrag till att värma upp omgivningen, speciellt i tättbebyggda områden (Urban Heat Island Effect).

Cool Roof-konceptet med vit färg är givetvis mera effektivt i solrika områden än i ett kyligare klimat. I ett kallare klimat kan det vara effektivt att lägga en vit takduk t.ex. framför intaget till en kylanläggning. 

Cool Roof-systemet ger både direkta och mer långsiktiga besparingar när det gäller byggnadens uppvärmningskostnader. Produkten kan monteras mekaniskt eller som ett vakuumtak. Protan Cool Roof är testat enligt ASTM C 1549-04 och ASTM C 1371-04a i enlighet med Cool Roof Rating Councils (CRRC) godkända metoder.

Protan Solar Roof är ett koncept där taket anpassas för solpanellösningar på tak täckt med Protan takduk. Solpanelen kan integreras i taket eller monteras fristående. Beroende på vilket solpanelsystem som används väljs typ och kvalité av Protan takduk.

El-producerande solcellspaneler (Photovoltaic, förkortas PV) som har högst verkningsgrad när det är kallt. Ljusa ytor ger normalt bättre solreflektion än mörka. Därför används i första hand vår vita takduk Protan Cool Roof och vår ljusgrå Protan SE när solpaneler för el-produktion skall installeras på taket. Protan Cool Roof har bland de bästa solreflektionsvärdena på marknaden för denna typ av produkter och bidrar till ett optimalt Protan Solar Roof taksystem med PV-paneler.

Termiska solpaneler som producerer varmt vatten. Denna typ av solpaneler har högre verkningsgrad ju varmare det är. Därför är det en fördel med mörka ytor som absorberar mest möjligt av värmen från solen. Till detta rekommenderar vi vår svarta eller mörkgrå takduk Protan SE.

Normalt monteras takduken mekaniskt när solpaneler skall installeras på taket. Därför skall det användas en polyesterarmerad takduk av produktserien Protan SE till dessa användningar. Ta kontakt med oss för mer information.

Protan levererar inte själva solpanelerna.