Miljöpartners

Miljön är viktig.

Därför har vi i samarbete med våra miljöpartners hittat de mest miljövänliga sätten att producera och installera på.

Protan-produkterna produceras, installeras och används med minimalt med avfall. Produktionsavfallet återvinns internt hos Protan. Deponering av avfall från byggarbetsplatser och gamla produkter som inte längre ska användas, utförs hos godkända återvinnings- eller förbränningsanläggningar, alternativt hos godkända deponier. Én viktig partner är RoofCollect-stiftelsen.

 VinylPlus is the new ten-year Voluntary Commitment of the European PVC industry which builds upon the achievements of the Vinyl 2010 programme, taking the next important steps in tackling the sustainability challenges for PVC and also in establishing a long-term framework for the on-going sustainable development of the PVC value chain. The regional scope of the programme is the EU-27 plus Norway and Switzerland.