Miljöcertifieringar

Miljöansvar

Protan har en rad miljöcertifieringar. Vi försöker att byta till mer miljövänliga råmaterial. Vi önskar att påverka vår planeten minimalt.

Protans byggsten är produkter av hög kvalitet; producerat enligt kvalitetsstyrningstandard ISO 9001- kvalitet- och miljöstyringningssystemet ISO 14001. Våra månge produkter har lång levnadstid, något som är en fördel iinte bara för vår generation, men också för nästa generation – våra barn. Detta är en byggsten i praktiken; vi lurar inte nästa generation. Vårt mål är att producere produkter med minimal påvirkan på vår planet. Detta uppnås genom att uppfylla krav på funktion med ett minimum av materialförbrukan, och material som påverkar miljön minimalt, som exp energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Certifierade livscykelanalyser från tredjepart hittar du i miljödeklarationen för våra produkter.

Alla moderna byggnadsprodukter innehåller en lång rad kemikalier. Hos Protan strävar vi mot att minimalisere det totala antalet kemikalier, och vi har en proaktiv hållning inför att byta till mer miljövänliga råmaterial. Detta är dokumenterat i vår BASTA-godkännande. BASTA SE-B F91 ljusgrå 1 m, BASTA SE-B F91 ljusgrå 2 m, BASTA SE-B F94 mörkgrå 1 m, BASTA SE-B F94 mörkgrå 2 m.

Protan Exposed Roof ny SE-B är registrerad i Basta och klassad som "Accepteras" i Byggvarubedömningen. Protan ny SE-B är en variant på Protan SE och finns i ljusgrå/mörkgrå, 1 och 2 m rullbredd.

Protan Exposed Roof nya SE-B uppfyller även krav för

Protan SE-B uppfyller krav

Vi kan också stoltsera med en färsk Livscykelanalys enligt EPDEn EPD® (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration), är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda över hela deras livscykel. Med en EPD är man med som poänggivare i den världsledande miljöcertifieringssystemen. Det blir allt vanligare att en EPD efterfrågas i byggprojekt och miljöcertifierinssystemet LEED kommer inom kort att ha det som krav för att en byggnad ska få tillgodräkna sig poäng.

Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. De vanligaste och mest använda systemen i Sverige är Miljöbyggnad, EU Green Building, BREEAM SE, LEED och CEEQUAL.

ECO product är en metod och en databas skapad för att kunna genomföra miljöriktiga material- och produktval i ett byggprojekt. Protan SE, Protan Torvtaksmembran och ingår i denna databas som de enda produkterna inom den aktuella gruppen.

http://www.eco-platform.org/