ProPlan

Proplan dataverktyg gör byggprocessen effektiv och reducerar material- och tidsspill. Protan fokuserar på det viktiga och optimerar ditt tak.

 

ProPlan är ett unikt software verktyg utvecklat av Protan för att möta miljö och arbetskraftssparande krav.

ProPlan gör det möjligt att specificera det exakta antalet rullar och infästningar på ett tak. Det möjliggör en enkel jämförelse av olika Protan taksystem, till exempel stora prefabricerade moduler eller längdanpassade rullar.

Dessutom gör ProPlan det möjligt att kalkylera fallisolering från olika tillverkare för att kunna optimalisera konstruktionen för att uppnå det önskade u-värdet och viktiga brandkrav.

När taket är utformat gör ProPlan det möjligt för utformaren att se en 3D visualisering av den föreslagna konstruktionen. Denna visualisering överförs sedan till en detaljerad specifikation, offert och objektsanpassad tillverkningsorder. Detta innebär väsentliga arbets- och logistikinsparingar och minimalt spill.

ProPlan ger många fördelar för föreskrivare, entreprenörer och fastighetsägare:

Minskning av

  • Installationskostnader
  • Spill – måttbeställda rullar
  • Logistikkostnader –  måttbeställt, prefabricerat, material, inte standard rullvara

Tidsbesparing

  • Installationstid
  • Effektivare byggprocess