Protan Prefabricerade stormoduler

Protan prefabricerade stormoduler med underliggande längsgående flikar är speciellt lämpade för kraftigt vindutsatta byggnader och byggnader där det krävs ett snabbt montage.

Prefabricerat

Prefabricerade moduler med underliggande längsgående flikar är ett taksystem där takduken av Protan SE svetsas ihop till större enheter.

För att få en optimal mekanisk infästning är flikar fabriksvetsade till undersidan av modulerna med ett på förhand bestämt individuellt avstånd. Flikarnas avstånd kan varieras utifrån hur vindutsatt byggnaden är och det beräknade infästningsbehovet. Det finns dock standardiserade varianter som passar till de allra flesta projekt.
Protan prefabricerade stormoduler är idealiskt för montage på stora takytor utan många hinder. Stora takytor kan snabbt täckas med minimalt svetsarbete på taket. 

Prefabricerade moduler kan vara fördelaktigt när: • Väderleksförhållanden kräver snabbt montage. • Taket är speciellt vindutsatt. • Det är få timmar dagsljus på vintern. • Det krävs minimalt med spill. • Utbildat arbetskraft är en knapp resurs.