DoP och CE-märkning

Prestandadeklaration (DoP) och CE-märkning:

Protans produkter har DoP och CE - viktiga regleringar för företag inom EU idag. På så sätt garanteras våra kunder produkternas höga kvalitet.

Byggprodukterna har stor betydelse för byggnadens kvalitet. Alla produkter skall ha egenskaper som gör att byggnaden uppfyller vissa grundläggande krav.

1. juli 2013 trädde nya europeiska regler för byggvaror i kraft, Byggvaruförordningen. Enligt de nya reglerna finns det krav på en prestandadeklaration och CE-märkning för många byggvaror, bland de som måste märkas är Protans takduk och tätskiktsprodukter. För produkter där det finns en harmoniserad produktstandard (EN) eller där en producent har skaffat sig en europeisk teknisk bedömning (dagens europeiska tekniska godkännanden (ETA), skall producenten utarbeta en prestandadeklaration. Denna är också underlag för den obligatoriska CE-märkningen. Prestandadeklarationen skall ge upplysning om producent, byggvarans avsedda användning, relevanta egenskaper, vilket tekniskt kontrollorgan som har varit involverat, vilka uppgifter som det tekniska kontrollorganet har utfört och vilka certifikat det tekniska kontrollorganet har utfärdat. I Sverige skall prestandadeklaration vara på svenska eller ett annat skandinaviskt språk. Implementeringen av Byggvaruförordningen skiljer klart mellan CE-märkta och ikke CE-märkta byggvaror. Genom detta får projekterare och entreprenörer nödvändiga upplysningar för att välja rätt produkt så att byggnadens tekniska krav uppfylls. Enligt Byggvaruförordningens Bilaga III har Protan AS utarbetat följande prestandadeklarationer för de tak- och tätskiktsprodukter som är omfattade av detta.

Produktserie Protan SE:  DoP S  

Produktserie Protan G:    DoP S 

CE deklaration per produkt:   EX     EX-A     EXG     G1.5     GG     GT2.4     GX     SE och SE-L     SE1.6 Titanium+     SE-T1     T