Tak för vattenfördröjning

Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som leder till översvämning. Systemet löser inte bara en del av dagens, men också en del av framtidens utmaningar med dagvattenhantering.

Union BP - NO

Protan BlueProof

Protan BlueProof gör det möjligt att dränera vattnet gradvis och kontrollerat ned i avloppsnätet, så att man undgår överbelastning som leder till översvämning.

Läs mer