Koncernledningen

Alla våra affärsområden och stabsfunktioner är representerade i Protans koncernledning. Detta är Protan koncernens översta beslutsorgan för att driva koncernen. Koncernledningen består av 8 personer som alla verkar på Protans huvudkontor i Drammen utanför Oslo.

Alla våra affärsområden och stabsfunktioner är representerade i Protans koncernledning. Detta är Protan koncernens översta beslutsorgan för att driva koncernen. Koncernledningen består av 8 personer som alla verkar på Protans huvudkontor i Drammen utanför Oslo.

Erik Øyno

Koncernchef

Ansvarar för koncernen samt affärsutveckling.

Ole Morten Broch-Nielsen

Ekonomichef

Ansvarar för koncernens ekonomiska planering, styrning och redovisning.

Vidar Bakken

IT-chef

Ansvarar för koncernens IT-funktion – inklusive alla dotterföretag

Ola Rolfstad

Företagschef Tak Norge

Ansvarar för den operativa driften av koncernens takentreprenadsverksamhet

Håkon Nyberg

Chef för produktion, utveckling, inköp och logistik

Ansvarar för Protans produktionsenheter, logistik och produktutveckling.

Sissel Øistad

Chef för produkt, marketing och kommunikation

Ansvarar för koncernens innovation och produktutveckling, marketing och kommunikation.

Pernilla Rosenquist

HR-chef

Ansvarar för Protans HR-funktion och kvalitetssäkringssystem