Vi har korat vinnaren av tävlingen Sveriges Finaste Tak

Vi kan nu berätta att det vinnande bidraget i tävlingen, Sveriges Finaste Tak, är Ursviksskolan i Sundbyberg! Tävlingsjuryn har haft ett intensivt men roligt uppdrag med att kora vinnaren i tävlingen bland många bra och vitt skilda bidrag. Läs mer om det vinnande bidraget och juryns motivering här!

VI HAR NU UTSETT VINNAREN I TÄVLINGEN

Vi kan nu berätta att det vinnande bidraget i tävlingen, Sveriges Finaste Tak, är Ursviksskolan i Sundbyberg! Tävlingsjuryn har haft ett intensivt men roligt uppdrag med att kora vinnaren i tävlingen. Vi hade fått in många bra och vitt skilda bidrag när juryn fick till uppdrag att välja ut tre som skulle gå vidare i första omgången för att i andra omgången kora en slutgiltig vinnare.

Om- och tillbyggnad av skola Ursvikskolan, Sundbyberg Beställare: Sundbyberg kommun Yta: Ombyggnad 1600 kvm nybyggnad 3 400kvm Tätskikt: Protan Titanium + Protan SE 1,6 År: Planerat färdigställt hösten 2015  Foto: Johan Fowelin Flygfoto: Protan

Byggherre: Sundbyberg stad

Arkitekt: Marge Arkitekter AB

Byggare: Heving & Hägglund AB

Takentreprenör: Protan Entreprenad Takteknik AB

Certifieringar: Ursviksskolan har miljöcertifierats enligt MILJÖBYGGNAD GULD

Miljöbyggnad guld - certifierad SE

Juryn anser att byggnaden representerar ett traditionellt sadeltak i en ny kreativ och spännande form. Tradition möter modernitet. Samtidigt relaterar byggnaden till det närliggande villaområdet som på så vis passar in i sitt sammanhang. Med välritad precision möter takprofilen plåtfasaden som ger en stilren och originell upplevelse.

Färgsättningen i sedumen spelar vackert med i färgen på fasaden och ger ett varmt och välkomnande intryck. Det gröna sedumtaket symboliserar byggnadens anspråk på miljöcertifiering, Miljöbyggnad Guld, och de krav som vi idag ställer på våra byggnader. Taket är inte bara estiskt tilltalande utan ställer också höga krav på byggkonstruktionen och hantverkarens yrkesskicklighet.

Det som gör Ursviksskolan till den slutliga vinnaren är framförallt takets unika form och färgsättning i samspel med materialval, nytänkande och höga hållbarhetsambitioner.