Bellona och Protan i samarbete för en hållbar byggbransch

Miljöstiftelsen Bellona har ingått ett samarbete med industrikoncernen Protan. De nya samarbetspartnerna kommer bland annat att jobba för utsläppsfria byggarbetsplatser och hållbara taklösningar.

Vi har varit i dialog med Protan i flera år. Protan har fokuserat på miljö och hållbarhet under lång tid och är därför en naturlig samarbetspartner för oss, berättar Nils Bøhmer, chef på Bellona.

Koncernchefen för Protan, Erik Øyno, ser fram emot att starta det nya samarbetet.

– Bellona är en tung och viktig röst i debatten om hållbara lösningar i näringslivet. Vi är säkra på att detta samarbete kommer att bidra till ett större fokus på hållbara lösningar i branschen, säger Øyno.

– Vagga till vagga

Bellona anser att den nya samarbetspartnern har tagit ett bra grepp om hållbarheten i byggbranschen. Nu vill miljöstiftelsen använda samarbetet för att vidarutveckla byggbranschen, för takleverantören har inte enbart korta leveranser att erbjuda.

– Vi blev intresserade av Protan eftersom de ser på hela kretsloppet när produkternas hållbarhet utvärderas. EPD 'er visar att Protans lösningar har ett väsentligt lägre CO2 avtryck än traditionella tätskikt. Detta är något som Protan och Bellona ska se närmare på. Protan tänker in enbart vagga till grav, utan vagga till vagga, och har ett återvinningssystem för sina produkter. Detta är en bristvara inom byggbranschen, och essentiellt för att uppfylla kraven för utsläppsfria byggarbetsplatser. Vi vill därför använda samarbetet med Protan för att synliggöra hållbara lösningar inom byggbranschen, berättar Bellona-chefen.

Det ställs hela tiden fler krav på miljövänliga och hållbara lösningar på byggarbetsplatser i Norge. Det tas initiativ till fossilfria byggarbetsplatser på flera platser i landet, bland annat vid Jordal Amfi i Oslo. Protanchefen välkomnar denna utveckling.

– Det är glädjande att se att kraven på hållbarhet i större grad kommer in i anbudsprocessen. Det offentliga går i täten, och nu ser vi att också privata aktörer följer efter, säger Øyno och fortsätter:

–Våra taklösningar har länge varit anpassade för utsläppsfria byggarbetsplatser. Och vi utför bland annat livscykelanalyser för att reducera produkternas koldioxidutsläpp avtryck i alla delar av distributionskedjan. Livscykelanalyserna är en del av certifieringssystemet EPD. Vi hoppas att samarbetet med Bellona kan vara med att stärka detta arbete, säger Øyno.

Lönsam hållbarhet

Bellona har sedan länge erkänt att näringslivet spelar en avgörande roll för att lösa miljöutmaningar. De samarbetar därför med företag som vill fortsätta med bra lösningar inom sina respektive branscher. De samarbetar därför med företag som önskar gå i täten med goda lösningar inom sina respektive verksamheter.

– Vi jobbar med flera näringslivsaktörer. Målet är att bidra till en hållbar och koldioxidfritt samhälle. Det är ett tufft mål som det tar lång tid att nå. Men vi tar hela tiden nya steg mot målet – och det ska bli spännande att få Protan med på laget i detta arbete, säger Bøhmer.

Øyno är enig i att det är ett stort jobb som ska göras, och pekar på vikten av lönsamhet i hållbara lösningar.

– Skal vi uppnå varaktiga resultat måste industritillverkare utveckla och leverera hållabra lösningar som är lönsamma för näringslivet. Vi är på god väg och har tro på att samarbetet med Bellona kan ta oss vidare, avslutar koncernchefen.